CRM en E-commerce

In onze Westerse samenleving zien we op marketinggebied steeds meer de ontwikkeling van verzadigde markten, grote concurrentiedruk, internationalisering en steeds korter wordende productlevenscycli. Dat betekent dat we onze marketingstrategieën moeten aanpassen om efficiëntere en effectievere manieren te vinden om markten succesvol te bewerken.

Automatisering en ICT geven ons de mogelijkheid om meer relevante gegevens te verzamelen, op te slaan en na een creatieve bewerking een betere aansluiting te vinden bij de wensen en behoefte van onze afnemers. Dat kan leiden tot productdifferentiatie en in extremo zelfs tot een individuele marketingmix, dus zowel op prijs, promotie als distributie. ICT-oplossingen zijn dus steeds meer een onderdeel gaan uitmaken van marketingoplossingen.

Bijna driekwart van de bevolking blijkt weleens iets op internet te kopen en nog meer mensen oriënteren zich op internet voordat ze een aankoop gaan doen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.