Coördinatie van zorgvraag en aanbod

Als we het hebben over logistiek in de gezondheidszorg, dan hebben we het over al die activiteiten die zijn gericht op het beschikbaar komen van alle middelen en capaciteiten die de cliënt nodig heeft. Middelen en capaciteiten die de cliënt nodig heeft zijn bijvoorbeeld maaltijden, linnengoed, medicijnen, kleding, verplegend en verzorgend personeel, behandelaars, schoonmaakpersoneel, et cetera. In de logistiek is in het bijzonder veel aandacht voor het zo optimaal mogelijk overbruggen van tijd en plaats. Een voorbeeld hiervan is het halen en brengen van cliënten naar een dagopvang.

De cliënten wonen thuis op verschillende plaatsen in de regio. Ze zijn allemaal een aantal dagen op de dagopvang en moeten met behulp van busjes daar naartoe gebracht worden en aan het einde van de dag weer naar huis gebracht worden. Dat is een behoorlijk ingewikkeld logistiek proces. Het wordt nog complexer als u bedenkt dat de dagopvang graag wil dat alle cliënten om 9.30 uur aanwezig zijn zodat het programma dan kan beginnen. En dat terwijl de thuiszorg op z’n vroegst de cliënt aangekleed en gewassen kan hebben om 8.30 uur. De logistiek richt zich erop om de routes van de busjes zodanig te organiseren dat alle cliënten pas na 8.30 uur opgehaald worden maar vóór 9.30 uur op de dagopvang zijn.
Daarbij worden er zo min mogelijk busjes ingezet omdat de vergoeding het niet toelaat om voor iedere cliënt een aparte bus in te zetten.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.