Concurrentiestrategieën Porter

Ondernemingen die de markt benaderen zonder duidelijke strategie en die weinig keuzes maken, zijn minder succesvol dan ondernemingen die dat wel doen. Uit jarenlang onderzoek is Porter tot de conclusie gekomen dat er drie strategische keuzes bestaan. Dit zijn de kostleiderschapstrategie, de differentiatiestrategie eb de focusstrategie. Ondernemingen die niet één van deze strategieën kiezen zijn minder succesvol en zitten ‘stuck in the middle’.

Om succesvol in de markt te kunnen opereren moeten bedrijven zich onderscheiden van hun concurrenten en zullen daarvoor keuzes moeten maken. Zo kunnen ondernemingen kiezen voor de laagste prijs, of voor een unieke benadering van de markt of voor een uniek aanbod op de markt.

Het model biedt een duidelijke positionering van de onderneming met het betreffende product of de dienst in de markt.