Concurrentiebenadering Kotler

Bij het op de markt brengen van producten en/of diensten wordt een onderneming op termijn altijd geconfronteerd met concurrentie. Hoewel het doel van een onderneming over het algemeen niet is om de concurrent te verslaan en slechts op eigen kracht succesvol te zijn, is het wel noodzaak een concurrentiestrategie op te zetten om het eigen voordeel ten opzichte van de concurrent explicieter te maken. Om een concurrentiestrategie op te zetten zal men eerst inzicht moeten krijgen wie nu eigenlijk de concurrent is. Vervolgens kan overeenkomstig het model de juiste strategie afgeleid worden.

Het resultaat van dit model is een gedegen strategie op welke wijze de onderneming ten opzichte van de concurrentie de segmenten het beste kan benaderen. Daarnaast wordt het voor de onderneming duidelijke welke investeringen nodig zijn om een plaats op de markt in de betreffende segmenten te veroveren.