Casemanagement

Het strenge stelsel van sociale zekerheid werpt haar vruchten af: het ziekteverzuim blijft dalen en de groei van het aantal WAO-ers neemt af. Organisaties die het beperken en voorkomen van ziekteverzuim en effectieve reïntegratie niet hoog op de agenda hebben staan, lopen naast forse sancties, ook andere financiële risico’s. Niet meer één, maar twee jaar lang is de werkgever verplicht bij ziekte van de werknemer het salaris door te betalen. Vergeet daarbij ook niet de kosten van productieverlies én de vervanging van de medewerker. Kortom: de investeringen die bedrijven kunnen doen om verzuim te voorkomen en een gedegen reïntegratiebeleid op te zetten, wegen niet op tegen de enorme financiële risico’s die je als werkgever loopt.

In dit artikel lees je een interview met Cor van Duinhoven – manager Arbozorg bij Tempo-team – over casemanagement.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.