Business Intelligence

Door de hoeveelheid aan informatie die tegenwoordig beschikbaar is, blijkt het nemen van besluiten op basis van deze informatie steeds complexer en moeilijker te worden. Besluiten worden inmiddels ook sneller genomen omdat de snelheid van het bedrijfsleven sterk is toegenomen en het niet uitsluitend de lokale markt, maar door de globalisering de gehele wereld betreft. Het vinden, selecteren en interpreteren van de juiste informatie om de onderneming te sturen is hierdoor het primaire doel geworden van BI. Deze informatie komt niet zozeer uit de directe omgeving van de onderneming, maar uit de omgeving die daarbuiten ligt.

Het resultaat bij goed gebruik van BI is een sterk concurrentievoordeel en het veel sneller en effectiever kunnen besluiten waardoor de doelstellingen van de onderneming eerder bereikt zullen worden.