Breinkunde voor managers

De wetenschap over de werking van het brein ontwikkelt zich momenteel erg snel. Daarmee komen er nieuwe interessante inzichten boven drijven over het functioneren van de mens. Wist je bijvoorbeeld dat mensen niet zo rationeel beslissen als ze denken?

Er is inmiddels heel veel bekend over de werking van ons brein. We kunnen met behulp van MRI-scanners zien welke activiteiten er plaatsvinden in ons brein. We zien welke neuronen signalen aan elkaar doorgeven (’vuren’) en in welke gebieden informatie wordt verwerkt. Daardoor weten we vrij precies in welke gebieden van ons brein de verwerkingsprocessen plaatsvinden.
Veel van wat we doen, doen we namelijk niet zo bewust; onze omgeving speelt ook een grote rol. Wat in de omgeving gebeurt, stuurt vaak ons handelen en bepaalt ook welke beslissingen we nemen.

Deze ‘breinkennis’ kunnen managers inzetten tijdens het werk, in de omgang met klanten, met collega’s en met medewerkers. Want de manager in een organisatie geeft richting aan de focus in de ‘breinen’ van medewerkers doordat hij de context schetst en een structuur neerzet.
Maar ook het eigen (onbewuste) gedrag van een manager bepaalt in hoge mate hoe medewerkers zich gedragen. Hoe bewuster managers hiermee omgaan, hoe meer zij het gedrag van medewerkers kunnen begrijpen en beïnvloeden.

In de training ‘Breinkunde voor managers’ hebben we gekozen voor een aantal breinthema’s waar managers aantoonbaar effect kunnen behalen. Het gaat om kennis uit de neuropsychologie waarbij er een relatie gelegd kan worden met het managen in een organisatie. Het is daarmee dus geen complete breincursus, maar het bevat informatie over onderwerpen waar managers hun voordeel mee kunnen doen. En wel vanaf morgen.

De training ‘Breinkunde voor managers’ wordt gegeven door Ria van Dinteren. In 2010 verscheen al het boek ‘Brein@work’ dat zij met Nina Lazeron samenstelde uit bijdragen van 38 auteurs. In 2012 verscheen het boek ‘Brein in training’. Van Ria van Dinteren en Judith Droste verscheen recentelijk het boek ‘Breinleiderschap’. Dit boek wordt gebruikt tijdens de training Breinkunde voor managers.