Relevante artikelen

Ondefinieerbare begrippen zoals kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn moeilijk uit te werken en te concretiseren. Het oplossen van problemen in groepsverband leidt vaak tot lange discussies met uitsluitend tegenovergestelde standpunten of oeverloze discussies. Door het gebruik van het model van de brainstorm kunnen ondernemingen deze problemen gestructureerd en beheerst aanpakken en uitwerken in een stappenplan waarin eenieder zich kan vinden.

Het resultaat is een gedragen oplossing voor een bepaald probleem onder de betrokken medewerkers. De structuur van de brainstormmethode draagt zorg voor resultaat en voorkomt het verzanden in oeverloze discussies.