Boekentip: De High Performance Organisatie

Jan den Breejen heeft een snelle en effectieve aanpak in de praktijk ontwikkeld: de Personal Performance Methode (PPM). Het model is gebaseerd op de ervaring van duizenden mensen die aan de hand van PPM met succes hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun organisatie en daardoor aan zichzelf. Bij PPM staan de organisatiedoelen centraal. Met deze doelen voor ogen kijkt u naar de verschillen tussen de gewenste en de waargenomen prestaties in de organisatie.

De basis van deze methode is het opzetten en uitvoeren van een performancegericht werk-leertraject. Dit vergt het nodige van medewerker en manager, maar het verdient zich ruimschoots terug. Deze integrale aanpak levert rendement op door een betere bedrijfsvoering, onder meer gebaseerd op verbeterplannen en analyses die uit de werk-leertrajecten zijn voortgekomen. De bedrijfscultuur verandert en de 'High Performance Organisatie' komt in zicht.

Bestel het boek.