Benchmarking

De benchmark wordt gebruikt om ondernemingen onderling te vergelijken. In de benchmark wordt de onderneming niet alleen vergeleken met de concurrentie, maar ook met de behoefte van de afnemers. Hierdoor wordt het mogelijk vast te stellen wat de kerncompetenties van de onderneming zijn, welke kritieke succesfactoren de onderneming heeft en waar de onderneming achterloopt ten opzichte van concurrentie en niet voldoet aan de afnemersbelofte. Dit inzicht kan de onderneming aanzetten om de kosten te verlagen, de effectiviteit van de onderneming te verhogen en beter tegemoet te komen aan de eisen van de afnemers. Hierdoor kunnen omzet en winst toenemen.

Met de benchmark wordt tevens in de toekomst gekeken zodat de onderneming doelgerichter kan sturen.