Begrippen en systemen rond budgettering

In het dagelijkse taalgebruik van managers lopen de begrippen budgettering, budget en begroting nogal eens door elkaar heen. Een begroting is eigenlijk niet meer en niet minder dan een optelsom van de verwachte financiële gevolgen van een plan en de daaraan gekoppelde activiteiten. Budgetteren en het bijbehorende zelfstandig naamwoord budgettering gaat verder dan begroten. Het is een dynamisch proces dat enerzijds gericht is op planning (prognose) en anderzijds ook op beheersing (aan de gemaakte afspraken hou¬den).

In het artikel wordt het verschil tussen budget en begroting verder uitgelegd, worden de kenmerken van budgettering besproken en  wordt er een overzicht gegeven van de verschillende vormen van budgettering.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.