BCG-matrix

De BCG-matrix dient voor het maken van een uitgebalanceerde portfolio met betrekking tot de producten en diensten van een onderneming.

Het model bestaat uit een kwadrant waarin de producten en diensten geplaatst worden op basis van marktaandeel en marktgroei. De assen van het model bestaan uit twee aspecten: relatief marktaandeel en marktgroei. Zo ontstaat een matrix waarin de producten afgebeeld worden als cirkels. De grootte van een cirkel geeft de relatieve omzet van dit product weer ten opzichte van de omzet van alle producten.

Het resultaat is een overzicht van de producten en diensten op basis waarvan de prioriteitsstelling van de producten en/of diensten gemaakt kan worden. Daarnaast wordt het mogelijk voor de onderneming om budgetten daar te alloceren waar deze het meeste nut hebben voor toekomstige groei en winstgevendheid van de onderneming.