BART

Bij onderzoek naar nieuwe markten, nieuwe producten, klanttevredenheid et cetera worden door de opdrachtgevers drie vragen gesteld:
  • Wat krijg ik?
  • Wanneer krijg ik het?
  • Hoeveel levert het op?
Het model BART helpt om de antwoorden op deze vragen op gestructureerde wijze in beeld te brengen en te implementeren.

BART staat voor  Budget, Activiteiten, Resources en Tijd. Dit zijn de componenten die bepalend zijn voor het antwoord op de vragen van de opdrachtgever en deze bieden direct een plan om de gegeven oplossing op een gestructureerde wijze in te voeren.