Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van alle werknemers in Nederland wordt in de eerste plaats geregeld door het Burgerlijk Wetboek en aanvullende wettelijke regelingen. Een cao is een verdere invulling daarvan, meestal per bedrijf of bedrijfstak. Het grootste deel van de werknemers valt onder een dergelijke cao. Meestal wordt ook een cao nog onvoldoende gevonden. Aanvullende regelingen worden dan in een arbeidsreglement opgenomen. Deze drie vormen samen de arbeidsvoorwaardelijke zekerheid die elke werknemer in Nederland heeft.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.