Arbeidsorganisatie

We staan daar niet zo vaak bij stil, maar de manier waarop wij samenwerken is ooit door iemand bedacht. De indeling van een organisatie in afdelingen, de taakverdeling tussen bazen en medewerkers, het bestaan van stafafdelingen en directies is niet iets wat toevallig ontstaan is.

Vroeger

Het meest opvallende aan de vroege werkorganisatie is dat het niet gebruikelijk was om met grote groepen samen te werken. Gemiddeld werkte men in kleine groepen mensen. De hiërarchie was duidelijk: degene met de meeste ervaring was de baas. Van arbeidsdeling was maar in beperkte mate sprake. In het algemeen deed iedereen alles, hoewel een zekere specialisatie op grond van deskundigheid mogelijk was. Over de manier om werk te doen werd ook niet veel nagedacht. Je leerde door je baas na te doen (het meester-gezel-leerlingsysteem).

Download pdf-bestand voor volledig artikel.