Kengetallen

Een financiële analyse van de onderneming kan gemaakt worden aan de hand van de kengetallen. Kengetallen zijn cijfers die de verhouding tussen bepaalde zaken aangeven. Ze worden gebruikt om gegevens van verschillende periodes en/of ondernemingen te vergelijken.

Vanuit de balans- en winst- en verliesrekening kan met behulp van kengetallen snel een financiële analyse van de onderneming gemaakt worden. Hierdoor is de onderneming in staat de resultaten te vergelijken met andere ondernemingen en met de branche. Vervolgens kan het beleid van de onderneming bijgesteld worden om een betere marktpositie te verwerven.