Bedrijfskolom

De structuur van de route van de fabrikant naar de detaillist wordt de bedrijfskolom genoemd. Een onderneming kiest geen plaats in de bedrijfskolom, maar valt op basis van haar activiteiten automatisch op een bepaalde plaats in de bedrijfskolom. Vanuit de plaats in de bedrijfskolom zal de onderneming moeten gaan vaststellen welke krachten er optreden en hoe de besluitvorming plaatsvindt in een bedrijfskolom.

Vanuit de verticale en horizontale integratie kan de onderneming vaststellen welke kansen en bedreigingen ondernemingen en markten waar de onderneming direct mee te maken heeft, opleveren. De kansen en bedreigingen betreffen de overname van een andere onderneming of zelf overgenomen worden en de uitbreiding van markten op basis van extra producten of diensten of op basis van marktgebiedsuitbreiding.

Vanuit de besluitvorming heeft de onderneming meer zicht op wie wanneer welke mogelijkheid heeft om te beslissen over aanschaf van producten en diensten. Met doelgerichte marketing- en verkoopactiviteiten kan de onderneming dan meer omzet realiseren.