Werknemer beoordeelt eigen ambitie hoger dan werkgever

Zaltbommel, 25 april 2013 - De meerderheid van werknemers (89%) geeft zichzelf een ruime voldoende voor hun ambitie. Dat blijkt uit onderzoek van ISBW Opleiding & Training, waarin werknemers en werkgevers gevraagd werd naar de ambitie van werknemers en deze een rapportcijfer te geven. De resultaten van beiden groepen werden vergeleken. 51 procent van de werknemers geeft zichzelf een 8 of hoger. Slechts 2 procent van de werknemers geeft zichzelf een onvoldoende. Werkgevers zijn iets minder positief. De meerderheid (58%) geeft zijn werknemers een 7 voor ambitie, 16 procent geeft met een 6 net een voldoende, en 8 procent geeft zelfs een onvoldoende. 1 op de 5 werkgevers geeft een 8.

Naast een score voor ambitie, werd werknemers en werkgevers ook gevraagd naar de inzet van werknemers om die ambitie waar te maken. Driekwart (74%) van de werknemers geeft aan alle kansen te grijpen om zijn ambities waar te maken. Werkgevers zien dat anders, daarvan zegt 56 procent dat werknemers alle kansen grijpen. Opmerkelijk is dat 22 procent van de werkgevers aangeeft niet van alle medewerkers op de hoogte te zijn van hun ambitie.

Else Slegers, directeur van ISBW: “Gezien de scores die werknemers en werkgevers toekennen aan persoonlijke ambitie is er gelukkig niks mis met de ambitie van werknemers in Nederland. Ambitie maakt dat je zelf initiatief neemt voor je persoonlijke ontwikkeling. En dat is belangrijk, want werk is zoveel meer dan brood op de plank. Bij ISBW geloven we dat het aan de werknemer zelf is om iets moois te maken van hun werk en ambitie is daarbij de stuwende factor.”