Relevante artikelen

De motivatie van medewerkers wordt vooral bepaald door arbeidsintrinsieke factoren, die optreden als satisfiers. In sommige situaties kan de taakinhoud een obstakel gaan vormen, zowel voor medewerkers die net in een nieuwe functie zijn begonnen als voor medewerkers die er nieuwe taken bij krijgen. De arbeidssatisfactie van de medewerker kan onder druk komen te staan. Medewerkers geven echter lang niet altijd expliciet aan dat ze behoefte hebben aan concrete begeleiding. ‘Geen nieuws’ is dus niet altijd ‘goed nieuws’.

In deze tekst wordt ingegaan op de coachende stijl van leidinggeven. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op verschillende soorten coaching, voorwaarden om tot coaching te kunnen komen en de praktische werkwijze bij coaching.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.