1 op 3 werknemers vindt werkgever niet goed voorbereid op beoordelingsgesprek

Zaltbommel, 10 december 2013 – Een goede voorbereiding op het jaarlijkse beoordelingsgesprek vraagt om voldoende inzicht in de competenties en doelstellingen van de werknemer. Echter, 1 op de 3 werknemers (34%) geeft aan dat zijn leidinggevende onvoldoende is voorbereid. Dit staat haaks op de inschatting van leidinggevenden zelf, 86 procent zegt goed inzicht te hebben in de competenties en doelen van de werknemer. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van ISBW Opleiding & Training naar de verwachtingen van werkgevers en werknemers over de beoordelingsgesprekken. Opmerkelijk genoeg geeft 15 procent van de leidinggevenden aan zich – ingegeven door de crisis – zelfs beter voorbereid te hebben op het gesprek dan vorig jaar.

Qua voorbereidingstijd wordt er flink in de beoordelingen geïnvesteerd; 40 procent van de leidinggevenden bereidt zich per gesprek langer dan een uur voor. Voor 37 procent van de leidinggevenden vormen de resultaten van afgelopen jaar de basis van de beoordeling, 33 procent verhaalt zich op periodieke functioneringsgesprekken. Opvallend is dat slechts 4 procent terugvalt op informatie van HR. Voor werknemers is niet altijd duidelijk welke informatie de basis vormt voor de eigen beoordeling; 11 procent is daarvan niet op de hoogte.

Jos Kesseleer, innovatiemanager bij ISBW: “Al een aantal jaar volgen we de wensen en verwachtingen rondom de jaarlijkse beoordelingsgesprekken op de voet. Waar het voor de ene leidinggevende vooral een noodzakelijk kwaad is, haalt de ander er veel voldoening uit. Bovendien heeft de een meer moeite om op een inspirerende en resultaatgerichte manier gesprekken te voeren over functioneren en toekomstperspectief dan de ander. Dat de gesprekken en de voorbereiding veel tijd kosten is daarom niet zo gek. Over de kwaliteit van die voorbereiding valt – zo blijkt uit ons onderzoek – nog te twisten, zeker door werkgevers en werknemers onderling.”

Wilt u als leidinggevende goed voorbereidt het beoordelingsgesprek voeren? Met de training Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren van ISBW Opleiding & Training, leert u hoe u een beoordelingsgesprek voorbereidt en hoe u het beoordelingsgesprek voert.