Wat zijn stakeholders en hoe krijg je hun steun?

Bij elke verandering in een bedrijf of organisatie zijn mensen, bedrijven of instanties betrokken die belang hebben bij die verandering en die invloed hebben op het veranderingstraject. Dit belang kan zowel positief als negatief zijn en dat geldt dus ook voor de invloed die wordt uitgeoefend. Deze belanghebbenden en mensen met invloed noemen we stakeholders. 

Waarom zijn stakeholders belangrijk?

Volgens de wet van Maier is effectiviteit (succes) gelijk aan kwaliteit x acceptatie (E = K x A). Norman Maier, een psycholoog uit de 20ste eeuw, zegt daarmee dat een verandertraject pas succesvol kan zijn als het kwaliteit heeft en als er acceptatie is. Daar krijgen we met de stakeholders te maken, want:

  • Stakeholders ondervinden gevolgen van het verandertraject. Bijvoorbeeld: meer of juist minder werk, nieuwe of verdwijnende mogelijkheden op het gebied van functie, inkomen, waardering of status.
  • Stakeholders zijn nodig voor het bepalen en het realiseren van de kwaliteit. Zij bepalen de acceptatie.
  • Voor een succesvol veranderingstraject is dus een goed overzicht en management van de stakeholders nodig. 

Analyseer de stakeholders

Samen met je veranderteam inventariseer je wie mogelijke stakeholders zijn. Verzamel relevante informatie en zet de kenmerken op een rijtje. Bepaal verder per stakeholder het belang en de invloed die hij bij en op de verandering heeft of kan hebben. Geef ze bijvoorbeeld een cijfer van -5 tot +5 voor geen enkel belang tot heel veel belang. Daarbij staat 0 voor neutraal. Doe hetzelfde voor de invloed die ze kunnen hebben. Zie afbeelding 1.

Dit overzicht kun je nog aanvullen door te benoemen in welke mate de stakeholders weten waarom de verandering gewenst is, in welke mate ze de verandering ook willen en welke mate ze ook kunnen veranderen. Afbeelding 1

Hoe manage je de stakeholders?

Nu de stakeholders, hun belang en hun invloed bekend zijn, kunnen we ze actief gaan managen. Afhankelijk van de situatie gaan we ze informeren, betrekken, raadplegen, overhalen, negeren, volgen en/of als ambassadeur gebruiken.

Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens ons exclusieve seminar Leading Change op 24 maart in Rotterdam. Laat u inspireren door experts en leer hoe je effectief leiding geeft aan verandertrajecten. Een must voor iedereen die met verandermanagement te maken heeft. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Schrijf u hier gratis in.