Menu
ISBW logo

Startende managers worstelen met grens tussen professionele en privérelatie

Managers hebben moeite met het bepalen van de grens tussen een professionele en privérelatie op de werkvloer. Maar liefst een kwart geeft aan hiermee te worstelen. Vooral jonge managers tot 35 jaar (36%) vinden het lastig om een balans te vinden tussen zakelijke en persoonlijke relaties met collega’s die zij aansturen. Dit blijkt uit ons jaarlijks terugkerende Nationaal Managementonderzoek onder ruim 500 Nederlandse managers.

Vrienden of collega’s? 

Ook het opbouwen van vriendschappen met teamleden vormt een dilemma voor leidinggevenden. Een vijfde (22%) vindt dat je als manager geen vrienden kunt zijn met teamleden. Toch heeft maar liefst 30 procent van de managers een duidelijke favoriete collega in hun team. Lang niet alle managers staan negatief tegenover vriendschappen op de werkvloer. De helft (48%) is van mening dat vriendschappen juist de teamdynamiek versterken. Een kwart van de jonge managers (24%) geeft zelfs toe dat medewerkers met wie ze bevriend zijn een streepje voor hebben. 

Veilige werksfeer creëren blijft moeilijk 

Als manager ben je verantwoordelijk voor het creëren van een prettige werksfeer. Bij 56 procent van de managers staat dit dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Zij geven aan dagelijks bezig te zijn met het creëren van een veilige werkomgeving. Toch ervaren ze ook uitdagingen in dit proces. Zo is een op de vijf managers bang dat hun complimenten verkeerd worden opgevat sinds het veelvuldige nieuws over grensoverschrijdend gedrag. Mannelijke managers (24%) vrezen een stuk vaker voor misinterpretatie van complimenten dan vrouwelijke managers (13%). Ook de manier van feedback geven aan vrouwen versus mannen verschilt. 29 procent van de managers geeft vrouwelijke medewerkers op een andere manier feedback dan mannelijke collega’s, denk hierbij aan het aanpassen van de benaderingswijze. 

Martin van der Groep, directeur bij ISBW: “De overgang van collega naar manager is best een grote stap. Manager zijn is een andere rol; het brengt nieuwe werkzaamheden met zich mee en daarmee ook uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met collega’s waar je heel goed bevriend mee bent, maar nu ineens moet beoordelen? Dat brengt een andere dynamiek met zich mee. Het is goed dat startende managers zich hier bewust van zijn als ze de stap maken naar een leidinggevende positie. Een gelijkwaardige behandeling van alle teamleden, het duidelijk stellen van grenzen en het geven en ontvangen van feedback zijn ontzettend waardevol om de overgang voor zowel de manager zelf als voor het team soepel te laten verlopen. Gelukkig zijn dit soort vaardigheden heel goed aan te leren en te verbeteren met gerichte trainingen. Het is belangrijk dat organisaties hierbij stilstaan en managers de juiste begeleiding bieden om deze vaardigheden te ontwikkelen.” 

Elkaar ontmoeten buiten kantooruren 

Aangezien de grens tussen privé en werk door het veelvuldig thuiswerken is vervaagd, moeten managers regelmatig keuzes maken over of en hoe ze in contact staan met collega’s buiten het kantoor om. Bijna twee op de vijf (36%) managers zien collega’s liever niet buiten werktijd. Opvallend is dat jonge managers tot 35 jaar er meer voor openstaan om hun collega’s wél buiten kantooruren te zien. Maar liefst 44 procent ziet hun teamgenoten in hun vrije tijd. 35 procent van de jonge managers gaat bovendien regelmatig naar verjaardagen en andere sociale gelegenheden van teamgenoten. 

Over het onderzoek 

Aan dit online onderzoek hebben 540 respondenten meegewerkt die een representatieve steekproef vormen van managend Nederland. De respondenten zijn werkzaam in organisaties uiteenlopend van één tot tien medewerkers (3%), tot 250 medewerkers of meer (40%), verdeeld over verschillende sectoren. De managers in dit onderzoek geven leiding aan een team van één of meerdere personen binnen de organisatie en variëren in hoeveelheid ervaring die ze hebben in hun leidinggevende functie. Het onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van ISBW. 

Management is meer dan alleen een stap omhoog 

Managend Nederland is het erover eens: een veilige werksfeer creëren waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt is lastiger dan het lijkt. Voor het creëren van een prettige werksfeer met een gezonde teamdynamiek is meer van je nodig dan alleen inhoudelijke kennis en vaardigheden. ​Om je nieuwe rol als leidinggevende effectief te kunnen vervullen, is het belangrijk om de juiste soft skills te trainen. Ontdek hoe ISBW jou hierbij kan helpen: 

Ontdek alles over het managementvak