Menu
ISBW logo

Hoe stimuleer je jouw vermogen om kritisch te denken? 5 tips 

Kritisch denken is een skill die je kunt trainen, ook als het leveren van kritiek niet meteen van nature in je zit. Wil jij jouw vermogen om kritisch te denken stimuleren? Dat kan al door onderstaande tips te volgen wanneer je in gesprek gaat over een nieuw plan, werkproces of project:  

1. Stel veel (open) vragen om tot de kern te komen  

Een plan moet concreet en helder zijn voor iedereen die ermee aan de slag gaat om miscommunicatie of andere fouten op een later moment te voorkomen. Met open vragen zorg je ervoor dat je een nieuw plan van tevoren al zoveel mogelijk dicht timmert en dat scheelt je later een hoop werk.  

Door veel open vragen te stellen, dwing je jezelf en je team om dieper na te denken over de essentie van het plan. Open vragen, zoals "Wat zijn onze concrete doelstellingen?", "Welke stappen moeten we ondernemen om daar te komen?" of "Wat zijn eventuele tegenslagen waar we ons op moeten voorbereiden?", zorgen ervoor dat je antwoorden krijgt die verder gaan dan een simpel "ja" of "nee". Zo kom je samen tot de kern van het plan en maak je het vervolgens concreet en helder voor iedereen. 

2. Wees je bewust van je eigen aannames en vooroordelen 

Het is belangrijk om je er als manager van bewust te zijn dat je eigen ervaringen, overtuigingen en referentiekaders je besluitvorming kunnen beïnvloeden. Neem daarom de tijd om je eigen aannames en vooroordelen te onderzoeken voordat je een besluit neemt. Vraag je af of je beslissing gebaseerd is op feiten en data, of dat er misschien onbewuste factoren meespelen. Door hier bewust mee om te gaan, kun je betere, objectievere keuzes maken voor jouw organisatie. 

3. Overweeg altijd meerdere perspectieven 

Neem nooit in je eentje een besluit. Hoe meer ogen ergens naar kijken, hoe eerder je mogelijke uitdagingen of conflicten kunt spotten. Vraag daarom collega's, experts of zelfs klanten om mee te denken. Hun inzichten kunnen jouw blik verruimen en blinde vlekken aan het licht brengen. Zo voorkom je dat je belangrijke aspecten over het hoofd ziet en kun je een weloverwogen besluit nemen. 

4. Moedig jouw team aan om kritisch mee te denken 

Als manager ben jij niet de enige met waardevolle inzichten. Jouw team heeft vanuit hun eigen expertise en ervaring veel kennis in huis. Door je medewerkers aan te moedigen om kritisch mee te denken, tap je die bron van informatie aan. Stimuleer een open dialoog waarin iedereen durft om vragen te stellen, alternatieven aan te dragen en bedenkingen te uiten. Zo voorkom je tunnelvisie en komen jullie samen tot betere oplossingen. Bovendien versterkt het de betrokkenheid en het probleemoplossend vermogen van je team. 

5. Neem de tijd voor reflectie, ook als de druk hoog is 

Haastige spoed is zelden goed. In de waan van de drukte wordt soms nog wel eens vergeten om stil te staan bij acties en terug te blikken op afgeronde projecten. Maar zo’n evaluatie kan je juist tijd besparen voor de volgende keer. Sla het evaluatiemoment dus niet over. Zo voorkom je dat jullie steeds opnieuw dezelfde valkuilen in lopen en kun je efficiënter en effectiever aan de slag. 

Ontwikkel jouw vermogen om kritisch te denken  

Ben je op zoek naar handvatten om jouw kritisch denkvermogen te vergroten? Verschillende opleidingen of trainingen kunnen je hierbij helpen. Leer jouw besluiten bijvoorbeeld meer te baseren op data met de Post HBO Data Analytics, of ontdek met de opleiding Kwaliteits- en Projectmanagement hoe je de kwaliteit van jouw product of dienst kunt verbeteren met een kritische mindset.