Menu
ISBW logo

Drie tips om meer aandacht te besteden aan de werk-privébalans binnen je team

Hoe zorg je als manager voor een goede werk-privébalans? Dat is een vraag die veel leidinggevenden bezighoudt in deze tijd van de hybride werkomgeving, waarin werk en privé steeds meer door elkaar lopen. Je wilt niet alleen je organisatiedoelen halen, maar ook je werknemers gelukkig en gezond houden. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor de resultaten van je team. Maar hoe doe je dat?  

Helft managers heeft te weinig oog voor werk-privébalans 

Uit het Nationaal Managementonderzoek van december 2022 blijkt dat de werk-privébalans een belangrijk thema is voor de Nederlandse werknemer. Meer dan de helft (52%) vindt dat managers hier meer aandacht aan moeten besteden in de toekomst. Slechts 35% van de ondervraagden vindt dat hun manager het goede voorbeeld geeft.  

Welzijn staat hoog op de agenda van je medewerkers, met aspecten als gezondheid, tevredenheid en werkgeluk. Dit vraagt om een leiderschapsstijl die niet alleen gericht is op het behalen van doelen, maar ook op de menselijke kant. In deze blog geven we je drie tips om de werk-privébalans van jezelf en je team te verbeteren op een eenvoudige en effectieve manier. 

Tip 1: Open communicatie 

Open communicatie is essentieel voor een goede werk-privébalans. Zorg ervoor dat je teamleden zich op hun gemak voelen om te praten over hun werk-privé uitdagingen. Plan regelmatig gesprekken over hun welzijn en vraag oprecht hoe het met ze gaat. Stel vragen zoals “Hoe gaat het thuis? Zijn er zaken of conflicten die jouw rust buiten werktijd in de weg zitten?” Door deze gesprekken voelen je teamleden zich gehoord en begrepen en kun je problemen snel aanpakken. 

Je kunt open communicatie ook stimuleren door binnen het team een open cultuur te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig feedback aan elkaar te geven en te vragen, of door een anonieme enquête uit te voeren.  

Door deze vormen van open communicatie te stimuleren, kun je als manager een positieve en veilige werkomgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en comfortabel voelt. 

Tip 2: Flexibiliteit als troef 

Elk teamlid heeft zijn eigen behoeften. Sommigen hebben behoefte aan flexibele werktijden om voor hun gezin te zorgen, terwijl anderen andere verplichtingen hebben. Overweeg flexibele oplossingen zoals variabele werktijden, thuiswerken of aangepaste schema’s. Hierdoor kunnen jouw teamleden hun werk beter afstemmen op hun persoonlijke verantwoordelijkheden, wat leidt tot meer tevredenheid. 

Het is belangrijk om bij deze werkwijze duidelijke verwachtingen te stellen voor prestaties en beschikbaarheid. Flexibiliteit mag niet ten koste gaan van de bedrijfsdoelen of de kwaliteit van het werk. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken en deze regelmatig te evalueren. 

Als manager kun je flexibiliteit als troef gebruiken om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich optimaal productief voelt en het beste uit zichzelf kan halen. 

Tip 3: Geef het goede voorbeeld 

Als manager heb je een grote invloed op de werk-privébalans van je team. Laat zien dat je dit belangrijk vindt door zelf ook een gezonde balans na te streven. Stuur bijvoorbeeld geen werkmails na werktijd, tenzij het echt niet anders kan. Laat zien dat je de grenzen van je team respecteert en dat je verwacht dat ze hun werk loslaten als ze vrij zijn. Wanneer je zelf ook tijd maakt voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, geef je je team een positieve impuls om hetzelfde te doen. 

Authentiek leiderschap met integriteit en empathie zorgt niet alleen voor een betere werk-privébalans voor je team, maar ook voor een positieve werksfeer waarin welzijn voorop staat. 

Maak het verschil 

Het verbeteren van de werk-privébalans als manager vraagt om actie en aandacht. Met open communicatie, flexibiliteit en een goed voorbeeld kun je een positieve impact hebben op het welzijn en de prestaties van je team. Een goede werk-privébalans leidt tot een gezondere, productievere en gelukkigere werkomgeving voor iedereen. Als manager ben je de leider van het team, en met deze tips in je achterhoofd, kun je het verschil maken. 

Het creëren van een werksfeer waarin de werk-privébalans van werknemers wordt gerespecteerd vraagt om een leiderschapsstijl waarin coaching centraal staat. Ontwikkel jouw coachingsvaardigheden met de Post HBO Coaching en Begeleiding of volg de Training Coachend Leidinggeven om de werk-privébalans binnen jouw team effectiever te kunnen managen.