Menu
ISBW logo

Zo ga je als manager om met weerstand op de werkvloer

Dat medewerkers het altijd eens zijn met alles wat er gebeurt op de werkvloer, is een utopie. Als manager heb je nu eenmaal te maken met medewerkers die het niet eens zijn met je plannen of weerstand tonen bij verandering. Ook kan het gebeuren dat medewerkers het lastig vinden om goed om te gaan met confronterende feedback of dat er onderling conflicten ontstaan op de werkvloer.  

Dit zijn stuk voor stuk situaties waar je als manager iets mee moet, wat lang niet altijd makkelijk is. Het is echter wel zaak om ontevredenheid of weerstand serieus te nemen en er voor medewerkers te zijn. Door een coachende rol aan te nemen als manager, help je medewerkers om weerstand of ontevredenheid weg te nemen en werkplezier terug te vinden. De volgende stappen helpen je hierbij.  

Stap 1: Schiet niet direct in de ​​verdediging  

Wanneer je nieuwe plannen of ideeën deelt met je team, hoop je op positieve reacties. Als dit niet het geval is, kan dit een grote teleurstelling zijn. Je hebt immers hard gewerkt aan je plan of lang nagedacht over een idee. Je hebt voor- en nadelen afgewogen en de impact op de medewerkers in kaart gebracht. Het kan als een persoonlijke aanval voelen als iemand kritische vragen stelt, commentaar geeft of weerstand toont. Je natuurlijke reactie is om in de verdediging te schieten.  

Toch roept doordrukken of verdedigen waarschijnlijk alleen maar meer weerstand op. Laat je niet meeslepen door de manier waarop iemand op je plannen reageert, zoals nors, boos of geïrriteerd. Accepteer iemands reactie en blijf zo neutraal mogelijk. Parkeer de situatie even en kom er later in een een-op-eengesprek met de medewerker op terug.  

Stap 2: Luister naar de medewerker  

Een medewerker die weerstand toont of twijfels uit, wil gehoord worden. Goed luisteren is daarbij ontzettend belangrijk. Je kan een medewerker pas op een passende manier coachen als je weet wat er precies aan de hand is. Parkeer je eigen behoeften en gevoelens en wees een luisterend oor voor de medewerker. Probeer zijn of haar standpunt te begrijpen en te achterhalen waar de weerstand vandaan komt.  

Luistervaardigheden komen hierbij goed van pas. Vraag door bij onduidelijkheden en probeer te ontdekken wat voor gevoel iemand heeft bij de situatie. Misschien is er sprake van angst of juist van onzekerheid. Toon begrip voor de gevoelens en reactie van de medewerker. Dat kun je bijvoorbeeld doen door vragen te stellen als ‘Waarom ben je het niet eens met het plan?’ of ‘Wat vind je niet goed aan het voorstel?’. ​Vat ook regelmatig samen wat is gezegd, om te checken of je iemand goed hebt geïnterpreteerd.  

Stap 3: Buig weerstand om  

Als helder is waar de weerstand van de medewerker vandaan komt, kunnen jullie samen onderzoeken wat nodig is om de weerstand om te buigen. In sommige gevallen kan het voor iemand al genoeg zijn om zich gehoord te voelen. In andere gevallen is het nodig om twijfels en onzekerheden weg te nemen.  

Twijfel kun je wegnemen door bewijzen te leveren. Laat bijvoorbeeld zien waarom je bepaalde keuzes maakt en wat de verwachte resultaten zijn. Misverstanden en onduidelijkheden ruim je uit de weg door extra achtergrondinformatie te geven. Is er sprake van een reëel probleem? Zoek dan samen naar een oplossing waar jij en de medewerker content mee zijn. Kortom, vraag aan de medewerker wat hij of zij van jou als coach nodig heeft om weerstand om te buigen.  

Weerstand voorkomen met persoonlijke ​​​​​​aandacht  

Iedere medewerker reageert anders op nieuwe ideeën of een verandering. Het kan altijd herinneringen oproepen of iemand op een bepaalde manier raken die je wellicht niet voor ogen had. Door oprechte aandacht te hebben voor ieder individu, kun je op tijd passende hulp bieden bij weerstand. Zo voorkom je dat het omslaat naar ontevredenheid en het werkgeluk in de weg gaat staan.

We begrijpen dat omgaan met weerstand bij verandering ingewikkeld kan zijn. Bij ISBW kun je verschillende trainingen of opleidingen volgen om weerstand effectiever te kunnen managen. Tijdens de Training Teamontwikkeling en Verandering leer je bijvoorbeeld hoe je stresssituaties tijdig herkent en weerstand omzet naar draagvlak voor de veranderingen waar jij als manager verantwoordelijk voor bent. Ook kan het helpen om je te verdiepen in coachingsvaardigheden om de vaardigheden te ontwikkelen om effectief met weerstand om te gaan.

Benieuwd op welke manieren jij je nog meer kunt ontwikkelen op dit vlak? Plan een geheel vrijblijvend persoonlijk studieconsult in, dan kijkt een studieadviseur samen met jou welke opleiding het beste bij jouw leerdoelen past.