Menu
ISBW logo

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke toezichthoudende en wetgevende schakel. Deze tekst gaat dieper in op twee partijen die een belangrijke rol spelen binnen de arbeidsverhoudingen in een organisatie: vakbonden en de Ondernemingsraad.

Beide partijen kunnen binnen wettelijke kaders invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen een onderneming. Daarom spreekt men ook wel van medezeggenschap. Vakbonden en Ondernemingsraad zijn belangenbehartigers van groepen werknemers. De inspraakmogelijkheden die een individuele werknemer heeft (bijvoorbeeld via het werkoverleg) komen aan bod bij het onderwerp ‘participatie’.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.