Menu
ISBW logo

Zo realiseer je de juiste teamspirit

Als manager heb je grote invloed op de sfeer binnen je team. En daarmee op de inzet, creativiteit en betrokkenheid van je medewerkers. ISBW onderzocht in het kader van de ManagementScore 2021 wat Nederlandse managers doen om de teamspirit te bevorderen. Veel managers richten zich daarbij op het motiveren van individuele teamleden, maar de aandacht voor teambijeenkomsten schiet er nog weleens bij in. Terwijl die belangrijk zijn voor de onderlinge communicatie en ook om meer betrokkenheid te creëren.

Teamspirit leunt op motivatie, communicatie en vertrouwen

De sfeer in een team wordt gecreëerd door het samenspel van drie factoren: motivatie van de individuele teamleden en het team als geheel, de onderlinge communicatie en het vertrouwen binnen het team. Als deze in evenwicht zijn, bevorderen ze de saamhorigheid en betrokkenheid. Zo kan een team vleugels krijgen en tot optimale werkprestaties komen. Voor managers is het dus belangrijk om deze drie aandachtsgebieden goed in de gaten te houden. En zo nodig actie te ondernemen om de teamspirit hoog te houden.

Een gemotiveerde werknemer is productiever, doet zijn werk met meer plezier, benut zijn tijd en middelen beter en doet zijn uiterste best om zijn werkdoelen te behalen. Uit het onderzoek blijkt dat managers het motiveren van het team actief oppakken. 69 procent stimuleert medewerkers om zelf oplossingen te vinden voor problemen waar ze tegenaan lopen en 52 procent spoort het team aan om collega’s te helpen met werkzaamheden. 

Teambijeenkomsten krijgen weinig aandacht

Open communicatie is de tweede pijler onder een goede teamgeest. Het draagt bij aan de onderlinge afstemming en betrokkenheid binnen het team en schept zelfvertrouwen bij de afzonderlijke teamleden. Het lijkt erop dat een deel van de managers (45%) op dit gebied iets laat liggen. Teambijeenkomsten spelen een belangrijke rol in de samenwerking en communicatie binnen teams. Als je ze op een juiste manier aanvliegt, zijn ze een prachtig instrument om betrokkenheid en openheid te stimuleren. En dan hebben we het nog niet eens over het directe effect van een leuke vergadering op de teamsfeer. 

Bijna de helft van de managers geeft echter aan dat ze een teambijeenkomst niet of nauwelijks voorbereiden. Een gemiste kans? Nee. De begeleiding en voorbereiding van de teambijeenkomsten vormen nog een mooi concreet verbeterpunt als het om de teamcommunicatie gaat. 

De derde pijler: vertrouwen

Vertrouwen is de derde pijler onder een goede teamgeest. Onderling vertrouwen is een voedingsbodem voor open communicatie, een sfeer van feedback geven en ontvangen, kortom: gezonde werkrelaties. Als het gaat om het stimuleren van vertrouwen in het team, heeft de manager een voorbeeldrol. Geeft een manager vertrouwen, dan krijgt hij dat van het team terug. Wat dit betreft staat de Nederlandse manager er wel goed voor: 85 procent vindt dat ze voldoende blijk van vertrouwen geven naar hun teamleden. Opvallend is wel dat een deel van de managers (15%) regelmatig controleert of zijn team wel aan het werk is, sinds we vaker thuiswerken. Dit is geen goed idee, want daarmee draagt een manager uit dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in het team. Dit is funest voor de teamspirit.

Werken aan teamspirit is een continuproces

Managers in Nederland zijn zich bewust van hun aandeel in de sfeer binnen hun team. Ze pakken hun verantwoordelijkheid als het gaat om motivatie, communicatie en vertrouwen. Er ligt wel een addertje onder het gras. Veel managers gaan er pas echt werk van maken wanneer het groepsproces gaat haperen, wanneer er spanningen en conflicten ontstaan binnen het team. Terwijl een proactieve aanpak veel effectiever is om de saamhorigheid te bevorderen en de sfeer in het team te optimaliseren.

Voorkomen is beter dan genezen. Dus geef als manager de teamspirit regelmatig aandacht. Laat je medewerkers in teambijeenkomst eens hun sterktes en mogelijke valkuilen benoemen. Of breng eens een onderwerp in als: waarvoor staan wij als team eigenlijk? Welke waarden liggen aan de basis van onze samenwerking? En ga ook een discussie over je eigen rol als manager niet uit de weg. Bespreek met je teamleden wat ze verwachten van jou als leidinggevende. Hoe vul je je rol in? Wat vinden ze van jouw managementstijl? Met dergelijke feedback bevorder je een positieve verbinding tussen de teamleden onderling – en tussen hen en jou als hun manager.