Menu
ISBW logo

Slechts een vijfde van de managers vindt zichzelf onmisbaar

Ruim een op de tien managers heeft last van het imposter syndrome

Een vijfde (22%) van de Nederlandse managers vindt zichzelf van onmisbare waarde. Hier tegenover staat een vergelijkbaar percentage (18%) dat zijn rol juist overbodig vindt en van mening is dat zijn team helemaal geen manager nodig heeft. Daarnaast geeft 12 procent van de managers aan dat ze, sinds ze een managersrol bekleden, last hebben van het imposter syndrome. Dit houdt in dat ze bang zijn om door de mand te vallen. Dat blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland.
 
Alexandra van ’t Geloof, Masterdocent Persoonlijk Leiderschap en Verandermanagement en CEO bij NRJ!: “Ik werk dagelijks met managers die hun Masteropleiding doen naast hun werk. Vaak gaan mensen pas een managementopleiding doen als ze al tot manager bevorderd zijn, dus het is logisch dat je dan af en toe denkt dat je tekortschiet. Daarnaast is het in deze coronatijd extra lastig om als manager aan de psychologische basisbehoeften van je medewerkers - autonomie, verbondenheid en competentie – te werken, want het gros van de medewerkers werkt thuis. Het is als manager daarom zaak om samen met je team de balans te zoeken tussen autonomie van de medewerker en duidelijkheid over de teamdoelen, tussen thuiswerken en verbondenheid met de organisatiewaarden en tussen productie draaien en innovatie en creativiteit. Daar zijn zowel managers, medewerkers als de organisatie bij gebaat.”

Manager versus teamleden

Ruim een op de acht (13%) managers denkt dat hij leidinggeeft aan mensen die het werk eigenlijk beter kunnen dan hijzelf en 38 procent vindt dat zijn team over meer vakinhoudelijke kennis beschikt dan hijzelf. Op gebieden als leidinggeven (78%), organiseren (77%), plannen (70%) en soft skills (70%) vinden managers zichzelf wel sterker dan hun teamleden. Een meerderheid van de managers staat open voor feedback van teamleden en vraagt hier ook actief om. 63 procent van hen doet dit jaarlijks, 40 procent doet dit ieder kwartaal en 33 procent doet dit zelfs maandelijks. Een kleine groep (14%) is van mening dat het niet aan zijn teamleden is om zijn functioneren te beoordelen.
 
Rob Rijbroek, directeur ISBW: “De invulling van managementfuncties is continu onderhevig aan veranderingen. Daarnaast zijn voor een managementrol andere eigenschappen nodig dan wanneer je een functie hebt waarin je actiever bent in de operatie. Managers zorgen voor overzicht, staan klaar voor hun team en sturen bij waar nodig. Dat wil echter niet zeggen dat je niet van elkaar kunt leren. Zeker nu, met werken op afstand, is het als manager nog belangrijker om in contact te blijven met medewerkers zodat de wederzijdse verwachtingen gelijk zijn. Openstaan voor feedback en hier zelf ook actief naar vragen, draagt niet alleen bij aan je eigen ontwikkeling, maar komt ook ten goede aan de algehele sfeer in het team.”

Dit en meer lees je in De ManagementScore. Rapport aanvragen