Menu
ISBW logo

Duurzame kans of onverantwoord risico? De kunst van kansgericht denken

Als manager is het jouw taak om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe kansen voor je organisatie. Kansen die kunnen leiden tot groei, innovatie en succes op de lange termijn. Maar niet elke kans is het waard om te benutten. Sommige kansen brengen onverantwoorde risico's met zich mee die uiteindelijk meer kwaad dan goed kunnen doen. Hoe maak je als manager de juiste afweging tussen duurzame kansen en onverantwoorde risico's? 

Het belang van kansgericht denken voor managers 

Als manager heb je de verantwoordelijkheid om de langetermijnvisie van je organisatie in het oog te houden. Dit betekent dat je kansen moet identificeren die bijdragen aan de duurzame groei en ontwikkeling van je bedrijf. Kansen die niet alleen op korte termijn winstgevend zijn, maar ook op lange termijn waarde creëren. 

Aan de andere kant moet je als manager ook in staat zijn om potentiële risico's te herkennen en te beoordelen. Niet elke kans die zich voordoet is het waard om te benutten, hoe aantrekkelijk deze in eerste instantie ook mag lijken. Sommige kansen brengen simpelweg te veel risico's met zich mee die de potentiële voordelen niet waard zijn. Kansgericht denken gaat dus niet alleen over het spotten van kansen, maar ook over het beoordelen van het rendement van die kansen op de lange termijn. 

Kansgericht denken: zo pak je het aan 

Hoe kun je als manager effectief kansgericht te werk gaan? Hier zijn enkele tips: 

 1. Wees proactief in het identificeren van kansen. Wacht niet tot kansen zich vanzelf aandienen, maar ga actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Houd ontwikkelingen in je branche en markt nauwlettend in de gaten en wees alert op signalen van verandering. 
 2. Evalueer kansen kritisch. Wanneer je een potentiële kans hebt geïdentificeerd, neem dan de tijd om deze grondig te evalueren. Wat zijn de potentiële voordelen en risico's? Hoe past de kans binnen de strategie en doelstellingen van je organisatie? Houd in je evaluatie ook rekening met eventuele investeringen die je als bedrijf kunt doen om de kans op succes later te vergroten. 
 3. Betrek je team bij het evalueren van kansen. Verschillende perspectieven kunnen waardevolle inzichten opleveren en helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen. Bovendien helpt het om stakeholders te overtuigen wanneer je kunt aantonen dat een grotere groep mensen binnen het bedrijf achter jouw idee staat. 
 4. Durf gecontroleerde risico's te nemen. Hoewel je als manager onverantwoorde risico's moet vermijden, betekent dit niet dat je helemaal geen risico's kunt nemen. Soms is het nemen van een gecontroleerd risico noodzakelijk om te kunnen groeien en innoveren. Zorg ervoor dat je risico's zorgvuldig afweegt en beheersmaatregelen treft om potentiële negatieve gevolgen te minimaliseren. 
 5. Leer van je fouten. Niet elke kans die je benut zal een succes zijn. Dat hoort bij ondernemen. Belangrijker is dat je leert van je fouten en deze inzichten meeneemt bij het evalueren van toekomstige kansen. Zo blijf je groeien in je rol als kansgerichte manager. 

Netflix: van een goede risicoanalyse naar een succesvolle kans 

Netflix is een voorbeeld van een bedrijf dat met een goede risicoanalyse een kans op een verantwoorde manier wist te grijpen. Uiteindelijk leidde dat voor hen zelfs tot explosieve groei. 

De kans: In de late jaren negentig was de markt voor dvd-verhuur in de VS enorm. Netflix zag de potentie om deze markt te betreden met een online verhuurdienst. Dit was een risicovolle stap, aangezien er nog geen andere bedrijven waren die dit aanboden. Netflix ging daarom niet zomaar van start met hun idee, maar voerde eerst een uitgebreid marktonderzoek uit. De conclusie was dat er inderdaad een grote vraag was naar een handigere en meer betaalbare manier om films te huren. Netflix zag een gat in de markt. 

De risicoanalyse: Netflix bracht de grootste risico's in kaart die verbonden waren aan de lancering van een online dvd-verhuurdienst: 

 • Concurrentie: Er waren al een aantal grote spelers op de markt voor dvd-verhuur, zoals Blockbuster. 
 • Technologie: De technologie voor het streamen van video was nog in ontwikkeling. 
 • Logistiek: Het was een grote uitdaging om dvd's op een efficiënte manier te verhuren en te bezorgen. 

Het bedrijf voerde vervolgens een gedetailleerde risicoanalyse uit om deze risico's te kwantificeren. Ze ontwikkelden ook plannen om deze risico's te beperken, zoals: 

 • Een focus op nichemarkten: Netflix begon zich te richten op nichemarkten, zoals filmliefhebbers en families met jonge kinderen. 
 • Investeren in technologie: Ze investeerden fors in de ontwikkeling van streamingtechnologie. 
 • Een efficiënt logistiek netwerk opbouwen: Ze bouwden een efficiënt logistiek netwerk op om dvd's snel en goedkoop te kunnen bezorgen. 

Het resultaat: De uitgebreide risicoanalyse van Netflix loonde. Het bedrijf groeide snel uit tot een van de grootste dvd-verhuurdiensten in de VS. In 2007 lanceerde het merk haar streamingdienst, waarmee het bedrijf een pionier werd in de online videostreamingmarkt. De streamingdienst van Netflix is nog altijd een groot succes en heeft geleid tot een explosieve groei van het bedrijf. 

Een langetermijnvisie is cruciaal 

Als manager is het verleidelijk om je te laten leiden door kortetermijnresultaten. Maar voor het langdurige succes van je organisatie is het cruciaal om de lange termijn in het oog te houden. Dit betekent dat je soms kansen moet laten schieten die op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar op lange termijn niet bijdragen aan de duurzame groei van je bedrijf. Aan de andere kant betekent het dat je soms best flink mag investeren in een kans om daar op de lange termijn de vruchten van te plukken. 

Focus je op kansen die aansluiten bij de kernwaarden en strategische doelstellingen van je organisatie. Kansen die niet alleen financiële waarde creëren, maar ook bijdragen aan de maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en reputatie van je bedrijf. Door deze langetermijnvisie centraal te stellen in je besluitvorming, bouw je aan een organisatie die ook in de toekomst succesvol en relevant blijft. 

Ontwikkel je in kansgericht denken 

Ben je op zoek naar handvatten om jouw kansgerichte mindset verder te ontwikkelen? Met de Post HBO Innovatie- en Risicomanagement ontwikkel je jezelf tot een manager die op een verantwoorde wijze innovaties binnen jouw organisatie weet te stimuleren.