Menu
ISBW logo

Docent Wim Hoyer over zijn vak

“Bij ISBW verzorg ik eigenlijk (bijna) alle modules voor de Bachelor Bedrijfskunde en afgeleide programma’s, maar bedrijfskunde, procesmanagement, kwaliteitsmanagement en onderzoeksvaardigheden zijn mijn favoriete gebieden. In deze modules kan ik erg goed mijn ervaring kwijt, die ik heb opgedaan tijdens mijn werk als eindverantwoordelijke bij nationaal en internationaal opererende bedrijven (maakindustrie in binnen- en buitenland).

Wat je leert in de opleiding Bedrijfskunde is direct bruikbaar in de praktijk. Je gaat de grote verbanden zien. Alle essentiële onderdelen van bedrijfskunde komen aan de orde en de student krijgt een flinke gereedschapskist met modellen en theorieën, die hem of haar enorm gaan helpen bedrijfskundige vraagstukken op te lossen. Het mooie is dat zowel aandacht wordt besteed aan de instrumentele kant maar (vooral) ook aan de menskant van het vakgebied. Bij al dat theorie- en modellenwerk wordt de gedragskant van mensen niet uit het oog verloren. Integendeel. Samen met gemotiveerde mensen bereik je mooie dingen. Bedrijfskunde gaat over het vraagstuk: “hoe krijg je organisaties werkend; hoe bereik je samen de overeengekomen doelstellingen, rekening houdend met alle stakeholders?” 

Theorie vertalen naar de praktijksituatie

Je leert vooral de aangeboden theorie te vertalen naar de eigen praktijksituatie. Door het uitwisselen van ervaringen met medestudenten, leer je ook van elkaar. Wat werkt wel, wat niet. Je eigen beroepspraktijk staat centraal. 

Wat ik in het begin van elke module direct aan de orde stel bij de studenten is dat ze niet moeten verwachten dat ik een standaard lesje ga “opdreunen”. Ik verwacht van hen dat zij zich voorbereiden aan de hand van de aangereikte literatuur en opdrachten en dat zij vragen en voorbeelden over de stof verzamelen. Ik ga dan met de studenten over de lesstof in discussie, verduidelijk zaken, geef voorbeelden uit mijn eigen praktijk, maar daag studenten vooral uit om over hun eigen ervaringen te vertellen aan elkaar. Regelmatig geven studenten een korte presentatie over hun eigen werk. Interactie is voor mij erg belangrijk. De tijd vliegt voorbij.

Studie naast hun baan

De studenten die ik tref bij de lessen zijn studenten die de studie naast hun baan doen. Werkende mensen. Sommigen al in een leidinggevende positie, anderen aankomend manager of teamleider. Maar de belangrijkste overeenkomst is de motivatie en drive om verder te komen in hun (of een andere) organisatie. Die organisaties kunnen van alles zijn. Van ziekenhuizen tot industrie, van overheid tot ICT-ontwikkelaar. 

Lesgeven aan een (niet te grote) groep geeft een geweldige voldoening. Vooral als een student zegt na afloop van de les: “Ik heb thuis 2,5 uur met die theorie zitten worstelen en nog steeds begreep ik er niets van. Jij legt het in 5 minuten uit, geeft een raak praktijkvoorbeeld en ik snap het. Jij weet moeilijke stof zo eenvoudig uit te leggen!”.