Menu
ISBW logo

Manager, staat jouw baan op de tocht?

Auteur: Rob Rijbroek, directeur van ISBW

Er is geen baan die onveranderd blijft; robotisering en automatisering hebben weerklank op de hele arbeidsmarkt. In eerste instantie werd gedacht dat het vooral invloed zou hebben op banen met een repetitief karakter, zoals een brugwachter of assemblagemedewerkers. Inmiddels weten we wel beter. Ook administratieve taken worden overgenomen door de techniek. In de advocatuur wordt geautomatiseerd teruggezocht in eerdere cases en voice-recorders leggen vergaderingen vast. Robotisering en automatisering vormen een dreiging voor sommige banen. Is jouw baan als manager de volgende die op de tocht komt te staan?

Een bedrijf zonder management

Tot nu toe gingen we er vanuit dat banen die menselijke interactie vereisen, zoals management, buiten schot zouden blijven. Inmiddels bewijst Klick, een digital agency uit Canada met ruim 700 medewerkers, het tegendeel. Het bedrijf heeft management en administratie in zoverre geautomatiseerd, dat zij geen HR-afdeling meer hebben. Declarabele uren, workflow en aanwezigheid worden in een systeem vastgelegd, maar ook recruitment en training worden hierin georganiseerd. Met dit systeem is precies inzichtelijk waar processen soepel verlopen en waar ze blijven steken, welke kandidaten passen bij de organisatie en wie er wanneer toe is aan welke training. Toch zitten hier wel wat haken en ogen aan, als je het mij vraagt.

Is dan alles meetbaar?

Zaken als uren en werktempo zijn eenvoudig meetbaar, maar dat geldt niet voor alles. Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage die iemand levert aan de teamspirit, de invulling van klantrelaties en empathisch vermogen. Het risico van automatisering van management is dat de menselijke aspecten steeds verder buiten beschouwing worden gelaten; data wordt de drijver. Geen ideaal scenario, toch?

Blijf relevant: de juiste mix van high tech & high touch

De data die voortkomt uit geautomatiseerde processen is zeer welkom. Het maakt inzichtelijk welke processen soepel verlopen, waar de bottlenecks zitten en brengt de performance van medewerkers beter in kaart. Bovendien laat het gebruik van ‘high tech’ zien dat je relevant bent als organisatie. Het duidt op innovatiekracht. Echter moeten we het belang van het persoonlijke aspect niet uit het oog verliezen, oftewel: high touch. Wat je bereikt met een rondje lopen op de werkvloer, daar kan geen systeem tegenop. Als manager is meeleven een cruciale kwaliteit en is het van belang opmerkzaam te zijn, bijvoorbeeld door vragen te stellen als je ziet of vermoedt dat er iets gaande is. Maar denk ook aan het persoonlijk kennen van je medewerkers en het begeleiden van de ontwikkeling van hun talenten. En misschien wel het belangrijkst: inspireren. Door een onconventionele denkwijze te delen, nieuwe mogelijkheden en initiatieven af te tasten en verrassende innovaties door te voeren raken medewerkers geïnspireerd.

Data zorgt voor inzichten, maar de vertaalslag naar concrete acties ligt vaak toch nog bij de mens. Slechts iets doen omdat een algoritme het zegt gaat tegen onze natuur in en dat zal voorlopig niet veranderen. Technologie kan van alles, maar kent geen twijfel, schuldgevoel, ethiek of uitzonderingen. Kortom: jouw baan staat niet op de tocht. Focus op het persoonlijke aspect, daar kan geen robot of machine tegenop.