Menu
ISBW logo

Waarom zelfontwikkeling ook voor managers belangrijk is

Auteur: Rob Rijbroek, directeur bij ISBW
Stilstand is achteruitgang, wordt vaak geroepen. Een leven lang leren is tegenwoordig een belangrijk topic met – dankzij de coronapandemie en het bijbehorende banenverlies – steeds meer draagvlak op de werkvloer. Medewerkers willen up-to-date blijven over de branche waarin ze werken en de nodige kennis en ervaring opdoen om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij verwachten ze vaak steun en begeleiding van de manager, blijkt uit de ManagementScore 2021. Als manager moet je jouw medewerkers niet alleen de ruimte geven om te ontwikkelen, maar er ook op toezien en bovenal motiveren en coachen. Maar vergeet vooral ook je eigen ontwikkeling niet. Voor jou als manager is zelfontwikkeling even cruciaal als voor het team. In dit blog lees je waarom. 

Soft skills en de drie B’s  

Managers zijn de spin in het web. Zij overzien het team en zorgen dat alles goed verloopt voor de juiste resultaten. Maar als de afgelopen coronatijd ons iets heeft bewezen, is het dat het niet alleen draait om het sturen op resultaten. Het is steeds vaker van belang dat managers een coachende rol op zich nemen en hun mensen motiveren, begeleiden en inspireren tot zelfontwikkeling. Deze soft skills zijn relevant voor de manager van vandaag de dag. Een goede manager bezit de drie B’s: hij/zij moet betrokken, betrouwbaar en behulpzaam zijn. De meeste medewerkers verwachten dat ook van hun manager. Iemand die anderen coacht om te blijven groeien, moet zelf immers ook over voldoende vaardigheden beschikken om die rol op zich te nemen. Maar hoe vervaardig je deze kwaliteiten en soft skills om jouw team te ondersteunen in hun ontwikkeling? 

Werkervaring als hulpmiddel

Anne-Marije Tervooren, Expert HR Cyclus en Talentontwikkeling, ging hierover in gesprek met ISBW-docent Josée van Hage. Beiden vinden dat je het verplicht bent aan jezelf én aan anderen om je te blijven ontwikkelen om zo ook je steentje bij te kunnen dragen aan andermans ontwikkeling. Daarbij zien ze ervaring in het vakgebied als belangrijk onderdeel. Zo kon Anne-Marije dankzij haar werkervaring in en praktijkkennis van de Jeugdzorg haar collega’s beter ondersteunen en hen coachen in hun dagelijkse werkzaamheden, omdat ze in dezelfde rol heeft gezeten. Naast het opdoen van ervaring op de werkvloer zelf, stelt Anne-Marije dat coaching of opleidingen ook helpen om anderen beter te ondersteunen. Josée sluit zich hierbij aan en haalt drie componenten aan die bepalen in hoeverre je als manager in staat bent anderen te begeleiden en kennis over te dragen. Dit zijn kennis, vaardigheden en de juiste houding. 

Het KSA-model 

Kennis, vaardigheden en attitude worden vaak gecombineerd in het KSA-model. Dit model houdt in dat je jezelf kunt ontwikkelen en kunt leren door kennis of vaardigheden op te doen of wijzigingen aan te brengen in je houding. Elke functie vereist een andere houding en andere kennis en vaardigheden. Voor managers gaat het bijvoorbeeld om kennis, of opgedane werkervaring, over bedrijfsprocessen, de vaardigheid om medewerkers te trainen en begeleiden en een open houding ontwikkelen om nieuwe dingen uit te proberen. Het is daarom zinvol om als manager te focussen op ontwikkeling op deze drie gebieden. Bijvoorbeeld door te sparren met collega’s of door het volgen van trainingen of cursussen om die soft skills verder op te bouwen. Door je te ontwikkelen op deze drie componenten van het KSA-model ben je beter in staat om ze te combineren en te groeien in jouw rol als (coachende) manager. 

Dubbele winst

Als manager moet je beschikken over de juiste skill set om de coachende rol die medewerkers van je verwachten zo goed mogelijk te kunnen bekleden. Daarom is zelfontwikkeling voor managers net zo belangrijk als voor medewerkers. Ervaring in het vakgebied helpt, maar daarmee ben je er nog niet. Het is ook van belang dat je zelf op zoek gaat naar verbeterpunten en hier actief mee aan de slag gaat. Alleen zo ben je in staat om medewerkers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Door jezelf uit te blijven dagen en bij te leren, geef je niet alleen een goed voorbeeld af aan jouw team, maar kan je hen ook optimaal ondersteunen in hun eigen ontwikkelproces. Zo ben je in staat om het team naar een hoger niveau te tillen. Jouw ontwikkeling werkt door in hun ontwikkeling. Een win-win situatie dus. 

En als manager houd je natuurlijk wel van win-win situaties. Bekijk onze opleidingen Management & Leidinggeven.