Ui-model

De normen en waarden van een organisatiecultuur vormen als het ware de kern van een ui. Rituelen, helden en symbolen liggen daar in opvolgende schillen omheen.


Lees meer over het UI-model in Sturen op houding en gedrag.