Menu
ISBW logo

SIVA-model

Het SIVA-model is een hulpmiddel bij de ontwikkeling van een meer klantgerichte marketingmix. Doordat de eisen van afnemers steeds individueler worden, moeten ondernemingen hierop inspelen. De ‘4 P’s ‘vanuit de marketingmix hebben een sterke focus op het denken vanuit het product naar de afnemer toe. Nu gaan ondernemingen meer klantgericht denken. Zo wordt Product vervangen door Solution, Promotie door Information, Prijs door Value en Plaats door Access, ofwel SIVA.

Het resultaat is een ander zicht op de markt waardoor op een andere wijze de markt bediend kan worden. Het betreft een markt die veel diverser en groter is. Deze benadering past ook bij de wijze waarop steeds meer afnemers hun oplossingen in de markt aan het zoeken zijn. Wil een onderneming op langere termijn blijven bestaan, dan lijkt het op dit moment een noodzaak om af te stappen van de 4 P’s en gebruik te maken van het SIVA-model.