Menu
ISBW logo

Piramide van Maslow

Abraham Maslow onderscheidt de volgende vijf behoefteniveaus in menselijk gedrag:

- Het niveau van de primaire biologische behoeften
Eten, huis, warmte; wat je nodig hebt om in leven te blijven

- Het niveau van de veiligheidsbehoeften
Geen gevaar of dreiging, rust, orde, een veilig gevoel, gezondheid

- De sociale behoeften
Het gevoel bij de anderen te horen, geaccepteerd, liever nog, geliefd worden, zorgen  voor/verzorgd worden

- De behoefte aan erkenning en waardering
Respect hebben voor jezelf en krijgen van anderen, status hebben