Menu
ISBW logo

Leiderschapstijl Hersey & Blanchard

Het model van Hersey & Blanchard valt onder de noemer situationeel leiderschap. Situationeel leiderschap houdt in dat de leider in elke situatie  zijn leiderschapsstijl aanpast aan de benodigde stijl van leidinggeven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leider, wil deze succesvol zijn, in staat is zijn of haar eigen gedrag en dat van de medewerkers te begrijpen en de situatie op dat moment goed in te schatten.

Het resultaat dat met dit model bereikt kan worden is breed en ondersteunt de realisatie van zelfsturende teams die resultaatgericht werken aan de doelstellingen van de onderneming. De leider heeft bij deze teams minder tijd nodig en krijgt toch de juiste resultaten. Hierdoor wordt het mogelijk de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie te leggen (empowerment).