Menu
ISBW logo

Leiderschaprollen Quinn

Om in een sterk dynamische omgeving organisatie-effectiviteit te bereiken heeft Quinn een viertal modellen samengevoegd tot het model van de concurrerende waarden. De relaties tussen de modellen kunnen in twee dimensies worden weergegeven. Dit wordt voorgesteld door de twee assen in het model. De verticale as loopt van flexibiliteit naar beheersing terwijl de horizontale as van intern naar extern loopt. Elk model past nu in één van de kwadranten. Bij elk kwadrant heeft Quinn twee managementrollen geformuleerd, die vertaald zijn naar het gedrag van de manager.

Leiders zijn in staat de rollen toe te passen wanneer dit voor een bepaalde situatie vereist is. De leiders leiden zodoende de onderneming tot de gewenste resultaten en behartigen daarbij de belangen van het personeel en de omgeving van de onderneming.