“Ik ben een effectievere manager geworden”

Hans Keuken is manager hrm bij een Nederlandse investeringsgroep die actief is in detailhandel, voedsel, bouw en vastgoed. Hij volgde bij ISBW de opleiding Post HBO Arbeidsrecht en Verzuim. “Ik wilde deze opleiding volgen om mijn kennis van arbeidsrecht en verzuim op te waarderen”, vertelt hij.

“Ik heb voor deze opleiding bij ISBW gekozen omdat hij het best paste bij mijn behoefte aan wat ik wilde leren. Bovendien pasten de lesdagen prima in mijn agenda. Daarnaast sprak de digitale ondersteuning mij ook erg aan.”

Effectievere manager geworden

“Ik ben het type manager dat de verbinding zoekt. Ik ben echt een mensenmens, maar ik ben wel hard op inhoud. De opleiding bij ISBW heeft er zeker aan bijgedragen dat ik een effectievere manager ben geworden. Ik heb meer inzicht gekregen in onderwerpen die voor mij belangrijk zijn. Dat zijn zaken als arbeidscontracten, arbeidsverhoudingen, ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, medezeggenschap et cetera.”

Vraagbaak voor collega’s en directie

“Het effect van de opleiding op mijn werk is dat ik de opgedane kennis goed in praktijk kan brengen. Verder kan ik nog meer als vraagbaak voor mijn collega’s en de directie fungeren en kom ik als gesprekspartner in conflicten of anderszins nog beter beslagen ten ijs”, aldus manager hrm Hans Keuken.

Bekijk onze opleidingen Human Resources Management (HRM)