Menu
ISBW logo

Inkoopmodel Kraljic

Met behulp van het inkoopmodel van Kraljic maakt een onderneming een portfolioanalyse van inkoop. Het model van Kraljic zet de portfolio naar twee verschillende inzichtspunten in een matrix, te weten financieel en risico. Hij definieert daarbij vier verschillende productgroepen: hefboomproducten, strategische producten, routineproducten en knelpuntproducten. Per productgroep kan zo een verbeterde inkoopstrategie vastgesteld worden.

De doorlichting van de producten en leveranciers levert kostenbesparing voor de onderneming op. Met name de standaardisatie van het inkooppakket, het verlagen van het aantal leveranciers, de vereenvoudiging van bestelprocedures en de betere onderhandelingspositie van de onderneming leveren de grootste winst op.