Fysieke distributie

Fysieke distributie omhelst het proces vanaf het magazijn-gereed product tot aan de aflevering bij de afnemers. Hoewel het schema er eenvoudig uitziet, is de praktijk een stuk complexer. Fysieke distributie is een zeer belangrijk proces bij veel bedrijven en bestaat uit drie deelprocessen, te weten magazijnbeheer, voorraadbeheer en transport.

Een goed ingerichte fysieke distributie biedt de onderneming voordelen op het gebied van de logistieke service aan de afnemers met betrekking tot levertijd en leverbetrouwbaarheid. De totale logistieke kosten worden voor een groot deel door de fysieke distributie beheerst. De onderneming heeft controle over de voorraden zodat er geen overschotten of tekorten ontstaan. De beheersing van de fysieke distributie levert een bijdrage aan de integrale goederenstroom binnen de keten en geeft aansluiting bij zowel de goederenstroom van de onderneming als de goederenstroom van de afnemers.