Menu
ISBW logo

Format businesscase vaardigheden

In bijgaand document is het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan,  waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Een businesscase is een plan van aanpak dat betrekking heeft op een actueel onderwerp dat daadwerkelijk speelt in jouw organisatie. Bijvoorbeeld iets wat de organisatie wil verbeteren of wil opzetten. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van mogelijke onderwerpen wanneer je een plan van aanpak wilt schrijven voor een onderdeel in je organisatie waarbij vaardigheden een grote rol spelen.


Download pdf-bestand voor het format.