Menu
ISBW logo

Emotionele intelligentie: als manager kun je niet zonder

Menselijk contact is de ware drijfveer achter elke succesvolle onderneming en managers zijn daar verantwoordelijk voor. Wanneer je als leider van een team of project over een hoge mate van emotionele intelligentie beschikt, ontstaat er een werkomgeving waarin open communicatie wordt aangemoedigd. Werknemers voelen zich vrij om zich uit te spreken, zonder vrees voor eventuele nare gevolgen. In een wereld waarin de traditionele autoriteit van een manager langzaam vervaagt, is emotionele intelligentie het antwoord voor moderne leiders. 

Emotionele intelligentie is het vermogen om je eigen emoties en die van anderen te herkennen, te begrijpen en te beïnvloeden. Je kunt in de huid van een ander kruipen en je een duidelijke voorstelling maken van de emotionele reacties die jouw teamleden op gebeurtenissen kunnen hebben. Dit is een essentiële vaardigheid voor managers die willen leiden met empathie, compassie en respect. Want hoe kun je verwachten dat je medewerkers zich inzetten voor jouw visie, als je niet weet wat er in hen omgaat? 

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid bestaat niet meer 

Helaas blijft een aanzienlijk aantal managers vasthouden aan het idee dat emotionele intelligentie een teken van zwakte is. Ze vergissen zich door een hoog EQ (emotioneel quotiënt) te verwarren met sentimentaliteit of zachtaardigheid. Het idee dat ze rationeel, zakelijk en autoritair moeten zijn om respect te verdienen en resultaten te boeken, overheerst. In deze visie worden hun eigen emoties en die van anderen vaak genegeerd of onderdrukt. De persoonlijke omstandigheden en professionele groei van medewerkers raken op de achtergrond. Complimenten, erkenning en waardering zijn schaars. 

Dergelijke managers zullen juist moeite hebben om te floreren in de moderne werkomgeving, waar emotionele intelligentie steeds meer aan betekenis wint. De nieuwe generatie werknemers kent geen onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en heeft een groeiende behoefte om zich gehoord en gezien te voelen. Wie dit negeert, jaagt werknemers tegen zich in het harnas. 

Niet alleen goed voor werknemers, maar ook voor de zaak 

Managers met een hoge mate van emotionele intelligentie bevorderen een grotere betrokkenheid, kennen een lager verloop en stimuleren innovatie. Bovendien zijn ze veerkrachtiger bij veranderingen, kunnen ze uitdagingen beter het hoofd bieden en blijven ze kalm in stressvolle situaties.  

Het effect van emotionele intelligentie reikt verder dan alleen menselijke relaties. Teams onder leiding van emotioneel intelligente managers leveren betere prestaties. Deze leiders begrijpen de behoeften van hun teamleden en kunnen deze afstemmen op de overkoepelende doelstellingen van de organisatie. Wanneer de organisatiedoelstellingen op één lijn liggen met de intrinsieke motivatie van medewerkers, levert dat betere bedrijfsresultaten op, omdat iedereen de drive heeft om ervoor te werken. Emotioneel intelligent leiderschap is dus niet alleen goed voor werknemers, maar ook voor de zaak. 

Een voorstander van empathisch leiderschap 

Howard Boville, senior vicepresident van Hybrid Cloud bij IBM, toont in zijn manier van leidinggeven aan dat hij over een hoog EQ beschikt. Als voorstander van empathisch leiderschap benadrukt hij hoe belangrijk het is dat werk geen negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid van werknemers. Boville: "Ik besteed nu veel tijd aan het luisteren naar mijn werknemers, checken hoe ze zich voelen en erop aandringen dat ze vrij nemen om voor zichzelf en hun gezin te zorgen."  

Daarnaast benadrukt Boville de waarde van een ontspannen sfeer op de werkvloer, waarbij werknemers de ruimte krijgen om even op te laden. Ook hecht hij belang aan zorgvuldige communicatie: het ‘cureren van woorden’. Bij interacties met werknemers gebruikt hij nauwkeurige en doordachte taal om onnodige of onbedoelde beledigingen en schade te voorkomen. 

Ontwikkel jouw emotionele intelligentie 

Emotionele intelligentie is niet iets wat je zomaar hebt of niet hebt. Het is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en verbeteren door bewust te werken aan je zelfbewustzijn, zelfregulatie, sociale bewustzijn en sociale vaardigheden. Het vraagt om een open houding, een leergierige geest en een bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. 

Met de Post-HBO Psychologie en Coaching van ISBW bestudeer je het gedrag binnen jouw organisatie en team en ontwikkel je de emotionele intelligentie die je nodig hebt om meer betrokkenheid te creëren tussen jou en je medewerkers.