Menu
ISBW logo

Doorlooptijd/nettotijd

Het management van een onderneming wil de activiteiten die ontstaan ten gevolge van aanpassingen zo snel mogelijk realiseren. Dit is ook logisch omdat de snelheid van de maatschappij steeds hoger wordt en de afnemers verwachten dat de onderneming in deze snelheid meegaat. Het wordt daarbij steeds belangrijker om planningen die gemaakt worden betrouwbaarder te laten zijn. In veel gevallen bestaat er onduidelijkheid tussen de doorlooptijd en de nettotijd van een set van activiteiten. Door inzicht te verschaffen in de doorlooptijd en de netto besteedbare tijd kunnen ondernemingen betrouwbaardere planningen opleveren en deze conform planning uitvoeren.

Door gebruik te maken van het verschil in nettotijd en doorlooptijd wordt inzicht verkregen in de werklast van werknemers en kunnen tijdig knelpunten gesignaleerd worden om de gestelde einddatum te realiseren.