Menu
ISBW logo

Doelgroepbenadering Kotler

De doelgroep waarop een onderneming haar diensten of producten wil afzetten bestaat uit één of meerdere segmenten. Nu is het voor de onderneming van belang elk segment op een dusdanige wijze te benaderen dat de grootste kans ontstaat dat de dienst of het product bij het segment aanslaat en tot meer verkopen leidt. Om dit op een juiste wijze te kunnen doen is vergaande kennis van de segmenten noodzakelijk. Wanneer deze er is kan de onderneming een keuze maken op welke wijze de segmenten benaderd gaan worden.

Een goede analyse van de segmenten leidt tot de keuze van de juiste benadering. Dit betekent dat de moeite die in de marktbenadering wordt gestoken effectief zal blijken en voor meer omzet zal zorgen.