Menu
ISBW logo

Docent Josée van Hage vertelt over haar vak

Voor ISBW verzorg ik verschillende opleidingen op HBO- en Post-HBO-niveau zoals: Human Resource Management, Verandermanagement, Organisatiepsychologie en ook programma’s als Communiceren en beïnvloeden, Plannen en organiseren en Coachingsvaardigheden. De rode draad daarin is voor mij dat het gaat over de mens en zijn of haar ontwikkeling in de context van de organisatie. Dat is precies waar mijn focus op ligt in mijn werk en leven. De vraag hoe je kunt sturen op ontwikkeling, als medewerker, manager of als privépersoon, is daarbij essentieel voor mij.

In de opleiding Human Resource Management leren de studenten heel concreet de vertaling te maken van de organisatiestrategie naar het HR-beleid. De praktijk van de eigen organisatie staat daarbij centraal, dit betekent dat deelnemers de opleiding afronden met een concreet advies voor verbetering van HRM in de eigen organisatie.

Nieuwe inzichten over het vakgebied

Om daar te komen zijn de lessen gevuld met praktijkvoorbeelden, waarbij we steeds de koppeling naar verschillende theoretische kaders maken. Juist door stevig onderling in gesprek te zijn over de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie, ontstaan nieuwe inzichten over het vakgebied en de manier waarop dat een plek krijgt in het eigen bedrijf. 

Een van de belangrijkste trends die gaande is in het HR-managementvakgebied is het vinden van de juiste balans tussen mensgericht en taak- of resultaatgericht management. Managers van nu worden uitgedaagd heel flexibel richting te geven aan de communicatie en de samenwerking van hun teams. Ze moeten snel tot beslissingen en actie komen en het (politieke) speelveld tactisch kunnen beïnvloeden. Dat alles vanuit hun authentieke zelf, sturend en loslatend tegelijk. De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap helpt managers om vanuit eigen regie invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden. In de opleiding gaat het naast de theorie en de eigen praktijk, ook over hoe de student daar zelf invulling aan geeft.

Vakkennis delen

In de lessen ontmoet ik studenten uit heel verschillende bedrijven en sectoren. Sommigen hebben al ervaring als manager of in het HR-vakgebied, anderen zijn zich juist volop aan het ontwikkelen om een management- of HR-functie te kunnen vervullen. Tijdens de lessen draait het erom al die verschillende ervaringen in te zetten om te leren met en van elkaar.

Studenten ervaren de lesavonden of -dagen vaak als inspirerend en enthousiasmerend. Gelukkig krijg ik dat regelmatig te horen van ze. Ik heb er veel plezier in om mijn vakkennis met hen te delen en de studenten uit te dagen het maximale uit hun persoonlijke leerproces te halen”.