Menu
ISBW logo

“De probleemstelling van de businesscase was een hot issue”

De eindbeoordeling van de modules wordt in de meeste van onze opleidingen gedaan aan de hand van een businesscase. Meestal maakt de deelnemer een businesscase over een onderwerp dat speelt binnen de organisatie waar hij of zij werkt. Zo kan de werkgever ook meteen profiteren van de nieuwe kennis die de medewerker opdoet tijdens de opleiding. In deze aflevering van ‘Businesscase in de praktijk’ vertelt Kelly Kruyver aan de hand van een voorbeeld hoe dat tijdens haar HBO-opleiding AD Operationeel Management ging.

“Tijdens mijn opleiding bij het ISBW heb ik elke module onderwerpen uit de praktijk gekozen voor mijn businesscases. De aanleiding en probleemstelling waren op dat moment een ‘hot issue’ in de business. Hiermee kon ik meteen een vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk. En de theorie spreekt tot mijn verbeelding, wat mij het ‘leren’ vergemakkelijkt. Zodoende heeft elke case, de een wat meer dan de ander, direct bijgedragen aan een probleemstelling in de organisatie.

Businesscase Financieel Management

Een van mijn cases voor de opleiding AD Operationeel Management was voor de module ‘Financieel Management’. De organisatie waar deze case een rol in speelde was de Combi Infra Noord-Holland. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse netbeheerders in Noord-Holland met het doel om gezamenlijk kabels en leidingen aan te leggen om de overlast tot een minimum te beperken, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
In de operatie waren in 2014 twee coördinatoren, onder wie ikzelf, aan het werk voor heel Noord-Holland. Tot voor de crisis waren dit nog drie coördinatoren. Ik was ingehuurd vanuit een netbeheerder en mijn collega was extern ingehuurd voor drie dagen.

Toepassing van de businesscase in de praktijk

De aanleiding van de case was de stijging van het aantal nieuwbouwprojecten. Door deze stijging konden de twee coördinatoren het werk niet meer aan en diende er een keuze gemaakt te worden hoe de behoefte aan uren in te vullen. Zelf doen of uitbesteden?
 
Eerst onderzochten we hoe de begroting was opgebouwd en welke kosten gemoeid zijn met een aansluiting voor gas, water, elektra en multimedia. Op basis hiervan zijn de diverse mogelijkheden tot inhuur tegen de kostprijs aangehouden en in een beslissingsmatrix gezet. Daarbij kwam inhuur via een interne netbeheerder als beste oplossing naar voren kwam, op de voet gevolgd door extern inhuren. Na overleg met de opdrachtgever viel de keuze op extern inhuren, door in eerste instantie het contract van de huidige externe uit te breiden.

“Probleemstelling stond dicht bij mezelf”

Nu zijn er alleen nog externe inhuurkrachten aan het werk bij de CINH. Aangezien de nieuwbouw alleen maar meer is aangetrokken, zijn er nu drie coördinatoren aan het werk in de operatie in Noord-Holland.
“Wat deze case tot leven brengt, is een actueel probleem dat dicht bij mijzelf staat. Ik kan gemakkelijk de vertaalslag van het probleem maken, alleen met de cijfers was het wel even puzzelen. Juist door een probleem aan te pakken dat dicht bij jezelf staat, maakt dat je ook echt ‘in’ de case komt te zitten. Let hierbij wel op dat je de helicopterview behoudt en niet in je eigen koker vast komt te zitten.
Een case komt niet alleen tot leven door het implementeren van de oplossing, maar ook doordat je zelf groeit tijdens het uitvoeren van de case en ook echt ziet wat jouw case in de organisatie, maar zeer zeker ook aan jezelf bijdraagt om te groeien.”
 
Wil jij je kennis en vaardigheden als middenmanager verder ontwikkelen met een erkende HBO-opleiding? Dan is de opleiding HBO Associate Degree Operationeel Manager iets voor jou. Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding.