Menu
ISBW logo

Cultuurdimensies Hofstede

Zaken doen vindt niet plaats tussen ondernemingen, maar tussen mensen. Elk mens komt uit een bepaalde cultuur. De normen en waarden die mensen hanteren zijn gebaseerd op de cultuur waaruit zij voortkomen. Het is dus wel degelijk van belang bij het drijven van handel om de cultuuraspecten mee te nemen. Hofstede heeft de cultuur van 70 landen onderzocht en op basis hiervan vier dimensies in culturen vastgesteld: machtsafstand, onzekerheidsvermijding, individueel versus collectief en masculien versus feminien. Later is daar de tijdshorizon bijgekomen.
Bij cultuuraspecten gaat het er niet om wat beter of slechter is, maar ligt de nadruk anders. En dit is juist zo belangrijk om succesvol zaken te doen in en met andere culturen.

Door een beter inzicht in de cultuur van het land waaruit mensen voortkomen, wordt het besluitvormingsproces duidelijker. Dat leidt vervolgens tot betere verstandhoudingen en uiteindelijk tot meer omzet.