Menu
ISBW logo

Core marketing systeem

De afdelingen en de partijen met de taak om de toegevoegde waarde van de diensten en producten van het bedrijf aan de afnemers over te brengen, verdere relaties met de afnemers op te bouwen en te zorgen dat de afnemers tevreden zijn, vormen het Core marketing systeem van de onderneming. Om te zien welke invloed de verschillende partijen op de onderneming hebben worden deze één voor één in beeld gebracht.

De onderneming krijgt inzicht in de betrokken marktpartijen, zodanig dat de onderneming tijdig kan inspelen op de reacties van deze partijen. Hierdoor wordt het beter voorspelbaar of en hoe de onderneming haar doelstellingen kan halen.