Menu
ISBW logo

Centraal en decentraal inkopen

Binnen een organisatie kunnen we te maken hebben met een centrale en een decentrale inkoop. Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft, dan kunnen de begrippen centraal en decentraal zowel met de geografische locatie als de plaats in de organisatie te maken hebben.

Hoe groter de onderneming, des te gespecialiseerder kan een afdeling (of aparte business unit) zijn en des te groter is de kans op het zelfstandig willen regelen van de inkoop. De argumenten daarvoor liggen vaak op het vlak van meer kennis van zaken, zowel voor producten als diensten, kennis van de markt en een snellere beslissingstijd.

Deze tekst is bedoeld om meer inzicht te verwerven in de verschillende vormen van inkooporganisaties en de voor- en nadelen van deze specifieke vormen beter te leren kennen en kunnen benutten in uw eigen organisatie.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.