Menu
ISBW logo

Activity Based Costing

Met het Activity Based Costing (ABC)–model worden kosten toegerekend aan de activiteiten die de kosten veroorzaken. Dit wordt gedaan door vast te stellen welke feitelijke activiteiten en middelen bijdragen tot de realisatie van het product. De activiteiten en de middelen om het product te realiseren veroorzaken immers de kosten en niet de producten zelf. Zo zullen de verschillende producten ook verschillende activiteiten en middelen vergen om te produceren. Hierdoor is het ook redelijk om de overeenkomstige kosten door te berekenen aan dat product.

Een primaire voorwaarde om effectief gebruik te kunnen maken van ABC, is het in kaart brengen van de processen en de activiteiten van de onderneming. Tevens moet het bekend zijn waar deze kosten aan toegerekend kunnen worden. Om de kosten op de juiste wijze door te kunnen berekenen dienen de activiteiten geclassificeerd te worden.

Het resultaat van ABC is een fijnmazige allocatie van kosten aan kostenobjecten zodat verborgen kosten zichtbaar worden en de oorzaken van overhead inzichtelijk gemaakt worden. De werkelijke kosten worden inzichtelijk gemaakt, zodat een hernieuwde prijsstelling kan plaatsvinden waarmee de concurrentiepositie verbeterd kan worden.